Góra Kołoczek
Dizaja, 7B
SD
Added by Roman Batsenko
Grade opinions
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Marcin Flower
2019-01-08
Red point
tak zwany jurajski baldzik :)
Paweł Jelonek
2021-04-30
Flash
7A
prawa reka w dwojce, raczje 7A