Zamczysko
Niepodległe płody, 6A
SD, Kamień po prawej od drogi nr 34, start prawa ręka na krawądce w połowie okapu, lewa na odciąg w daszku, kończy się mantlą po lewej
Added by Maciej Cholewa
2 ascents logged
No differing grade opinions.
Beta
Skok ze startu do klamy po lewej, potem mantla
Video beta
Maciej Cholewa about 1 year ago.

Add a video!

Ascents from public tick lists

Szym Mciraetoiskw
Szym Mciraetoiskw
2nd ASCENT
2021-06-06
Red point
Maciej Cholewa
Maciej Cholewa
FIRST ASCENT
2020-11-11
Flash