Zamczysko
Ścieżka 3, 7A
start jak Ścieżka 1 top jak 3 . ogr. trawers w lewo po krawądkach.
Added by Grzegorz Gawlas
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!