Zamczysko
Wyjście z mroku, 7C+
z dziury, bez sciany po prawej
Added by Grzegorz Gawlas
No ascents logged.
Video beta

You can embed videos from Vimeo or YouTube.

Add a video!