Zamczysko
1
Zamczysko 1 / 6
  • SD, Kamień po prawej od drogi nr 34, start prawa ręka na krawądce w połowie okapu, lewa na odciąg w daszku, kończy się mantlą po lewej
Zamczysko
1
2
3
Zamczysko 2 / 6
Zamczysko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zamczysko 3 / 6
Zamczysko
1
2
3
Zamczysko 4 / 6
Zamczysko
1
Zamczysko 5 / 6
  • Mantle on the ledge from seatstart. No holds - use only ledge
Zamczysko
1
Zamczysko 6 / 6
  • Standstart with central rock two hands compression; rock is always wet